Demokrati i praksis – magi!

Bilde

Vi gratulerer elevene ved Huseby skole med fantastisk arbeid! Rapporten finner dere her: Ungdoms og elevundersøkelse 2014: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117739878/Demokrati-i-praksis-ung-borger-og-medvirker

Barn og Unge i Risør medvirker!

30 barn og unge i Risør medvirker i utvikling  av idretten i Risør kommune! Det er Pluss Risør og Idrettsrådet i Risør som ønsker å høre hva barn og unge som selv deltar i idrett mener om: Hva som er viktig med å delta  og hva som kan gjøres for at alle barn og unge som ønsker det, kan være med.  Geir Arnesen er prosjektleder, mobil: 99112593. Sammen med Barn og Unges Samfunnslaboratorium gjennomføres i disse dager læringslaboratorier med barn og unge. Vi dokumenterer arbeidet i et notat som Pluss Risør og Idrettsrådet skal bruke i sitt arbeid fremover. Vi gratulerer med spennende og viktig pilotarbeid!:-) 

Saupstad og Kolstad bydel i Trondheim kommune hører på ungdommene!

Gjennom valgfaget «Demokrati i praksis – pawprint», har Huseby skole gjennomført to hele dager der alle elevene fikk si sin mening om fire ulike temaer rettet mot utvikling av Saupstad og Kolstad bydel. Prosjektleder er Kristin Tinmannsvik, som også leder valgfagruppen.  De har samarbeidet med Barn og Unges Samfunnslaboratorium og Ungdom i Svevet om å utforme opplegget for «Ung borger og medvirker «. Ungdommenes meninger og forslag samler vi nå i et  et dokument som skal benyttes i et stort områdeløft for bydelen. Se også oppslaget i Adresseavisa 1. februar!  Vi gratulerer med fantastisk medvirkningsprosess.!:-)

2014! Og nå er Hemsedal i gang med utforskningsprosjekt!

10. januar gikk startskuddet for samfunnsutforskning i Hemsedal, som skal gjennomføres av elever i 8. klasse ved Hemsedal barne- og ungdomsskule. De skal utforske temaet: Ungdom og rus. I alt har de kommet frem til seks utforskningsprosjekter innen dette tema,  som de skal jobbe med i januar og februar 2014.  Vi gratulerer og gleder oss til å veilede dere i arbeidet! 

Notis

                5. og 9.klassingene ved Høvik skole har sammen med Barn og Unges Sammfunnslaboratorium forsket på barn som har det vanskelig.  18. desember 2013 la de frem sine prosjekter.                     unge forskere ved Høvik

UngeUt forskere: Disse Høvik-elevene har kommet med gode råd om hvordan voksne kan hjelpe barn som har det vanskelig. ( foto: Lier kommune )
«Barn som bekymrer» er et viktig satsningsområde for forebyggende arbeid i Lier kommune. Gjennom prosjektet, som er i regi av Lier kommune, Barn og Unges Samfunnslaboratorium og Kompetansesenter for rus region sør (Korus), har elevene gitt råd om hvordan voksne kan hjelpe barn som har det vanskelig.
Ved å intervjue medelever og bruk av nettbasert spørreundersøkelse,  har de unge forskerne kommet frem til råd og tips til hvordan voksne kan stille spørsmål, oppdage og hjelpe elever som har det vanskelig på skolen eller hjemme.
18. desember 2013 presenterte utforsker-elevene sine resultater. De var spesielt opptatt av mobbing på skolen, og at det er viktig at lærerne snakker med elevene én og én om hvordan de har det. Også barna i Hennummarka barnehage har bidratt. Barnehagebarna rådet de voksne til å snakke snilt og være glade. Barn og unge som har vært i kontakt med barnevernet i Lier har også vært med i forskningsprosjektet. Disse spesialistene kom med klare tilbakemeldinger til både barnevern, skole og andre voksne som er en del av barnets hverdag. Spesialistenes hovedpoeng var at voksne må være åpne, tydelige, følge bedre med, bry seg og følge opp.

Prosjektet er del av en større satsing på kompetanseheving blant medarbeidere som arbeider med barn og unge i Lier kommune. Alle ansatte ved barnehager, skoler, helsestasjon og barnevern i Lier har de siste to årene fått faglig påfyll om hvordan man raskere kan oppdage barn som har det vanskelig hjemme – og ikke minst hjelpe dem.

Vi gratulerer og takker  Lier kommune med fantastisk arbeid og samarbeid! Og en særlig takk til elever, lærere og ledelse ved Høvik skole, barnehagebarna, ansatte og ledere ved Hennummarka barnehage og spesialistene. Se Lier kommunes oppslag  her:   http://www.lier.kommune.no/no/Nyhetsoversikt/Hovik-elever-i-pionerprosjekt/

Unge Utforskere Bodø, Sagene og Drammen hos Barneombudet og Redd Barna!

http://instagram.com/p/h0wCnsluVi/#

Et spennende og viktig møte mellom Unge Utforskere og folk som jobber med barn og unge temaer på nasjonalt nivå! Unge Utforskere fra Drammen og Bodø møtte ansatte hos Barneombudet, og sammen med Sagene deltok de også på et seminar i regi av Redd Barna. Fantastiske fremføringer av meget viktige utforskningsprosjekter!  Bodø har vi skrevet om tidligere, de har utforsket trivsel og læring på Bankgata skole. Unge Utforskere i Drammen har utforsket omskjæring av jenter. Og Unge Utforskere Sagene har utforsket mobbing. Se rapporter på her på bloggen. Vi gratulerer Unge Utforskere!

 

 

Bilde

Unge Utforskere Sagene har i dag, 12. desember 2013, lagt frem sitt prosjekt om mobbing

Unge Utforskere Sagene har i dag, 12. desember 2013, lagt frem sitt prosjekt om mobbing

Unge Utforskere Sagene, Zakia og Imen, har utforsket mobbing. De utformet en nettbasert spørreundersøkelse. Etter å ha gjennomført undersøkelsen, stiller de spørsmål ved om det er slik at nettmobbing kan være en forlengelse av mobbing i virkeligheten. Det gjør det på en måte verre å bli mobbet i dag, enn tidligere da mobbing bare foregikk i den fysiske verden.  Undersøkelsen antyder også at flere føler seg presset til å mobbe.  Vi finner også at noen sier at de har sett andre bli mobbet, uten å gripe inn.  Disse funnene mener utforskerne at det er viktig å se nærmere på.