BARN OG UNGES SAMFUNNSLABORATORIUM (BUS)

SAMFUNNSLABORATORIET er en virksomhet som både har Barn og Unges Samfunnslaboratorium som et område, men som også har prosjekter og aktiviteter knyttet til ulike former for utviklingsarbeid. I tillegg holder vi foredrag, veileder, driver prosjekter mv. Det er først og fremst innen området oppvekst og levekår som vi har vår faglige hovedtyngde. I tillegg er Unge Utforskere og Barn og Unges Medvirkning, som Barn og Unges Samfunnslaboratorium har som sitt kjerneområde.  Vi har vært og er involvert i en rekke ulike prosjekter og innsatser, som vi løpende skal legge utinformasjon.

Karin er etablerer og leder av Samfunnslaboratoriet.  

Barn og Unges Samfunnslaboratorium (BUS ), som er en del av Samfunnslaboratoriet har følgende kjerneområder:  BUS en arena der barn og unge er samfunns(ut) forskere. De får veiledning av erfarne samfunnsforskere. Hensikten med Barn og Unges Samfunnslaboratorium (BUS) er først og fremst:

  1. Barn og Unges rett til innflytelse og medvirkning: Utvikle metoder for reell medvirkning og innflytelse i lokalsamfunnet generelt og som brukere av offentlige tjenester spesielt, for eksempel som skoleelever.
  2. Barn og Unge som kunnskapsutviklere: Utvinne ny kunnskap om oppvekst, der barn og unges selv bidrar aktivt i  kunnskaps- og teoriutviklingen.
  3. Barn og Unge som utforskere: Utvikle utforsknings- og forskningsmetoder på oppvekstfeltet.

Vår ambisjon er også å innføre:

  1. Samfunnsutforskning som fag i grunnskolen og videregående opplæring: Gjennom vårt samarbeid med barn og unge som deltar i Barn og Unges Samfunnslaboratorium, skal vi utvikle samfunnsutforskning som skolefag.

Barn og Unge som deltar i BUS, vil også utvikle kunnskap de selv kan ha nytte av. Samfunnslaboratoriet som helhet vil utvikle kunnskap til nytte for offentlige virksomheter, lokalsamfunnet, regionen og storsamfunnet.

Utforskningsprosjektene kan være alt fra utforming av lekeplasser og fritidstilbud, til hvordan barnevernet jobber, skolehverdagen, hvordan sykehus tilrettelegger for kronisk syke barn osv. Barna/ungdommen kan jobbe i grupper, klasser, team eller individuelt. Det bestemmer de selv. Forskerveilederen kommer dit barna/ungdommen er, det vil si der utforskningsprosjektet gjennomføres. Prosjektene dokumenteres på ulike måter, fra film, rapport til musikk og teater. Det vil bli produsert et skriftelig sammendrag fra alle prosjektene, som utforskerne og veilederne utarbeider i fellesskap.  Veilederne skal sikre at utforskningen tilfredsstiller krav til anvendt samfunnsforskning.  Aldersgruppen for utforskere i BUS er 10 – 24 år. Det er ambisjoner om å åpne for yngre deltagere også.

Det er også slik at vi i Norge i dag reproduserer sosiale strukturer, også sosiale ulikheter. Vi er opptatt av at vi må finne frem til kunnskap som reduserer reproduksjon av sosiale ulikheter i levekår som helse, økonomi og utdanning. Barn og Unges Samfunnslaboratorium vil bidra med kunnskap som kan belyse dette fra barn og unges eget ståsted.  Derved legges også grunnlag for en politikk og faglig praksis som bedre beskytter mot reproduksjon av sosiale ulikheter under oppvekst og senere i livet.

Barn og Unges Samfunnslaboratorium samarbeider med:

Redd Barna:  http://www.reddbarna.no

htp://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/barns-medvirkning

Ungdom i Svevet:  www.ungdomisvevet.no

Her er en kort presentasjon av Samfunnslaboratoriet og Karin:

Karin Gustavsen er utdannet sosionom og sosiolog, og er samfunnsforsker og førstelektor. Hun har gjennomført forskerkurs på phd-nivå ved NTNU og UIO. Gustavsen har i mange år arbeidet med fattigdomstematikk og levekår, med vekt på å synliggjøre levekårssituasjoner blant barn og unge i Norge, herunder reproduksjonsmekanismer. Det er primært områdene helse, økonomi og utdanning/arbeid som Karin fokuserer på. Karin har også i flere kommuneprosjekter arbeidet som aksjonsforsker der ambisjonen var å finne frem til tiltak, organisasjonsformer og praksisformer som bidrar til å øke potensialet for å redusere reproduksjon av utsatte levekår. Fokus har vært på tjenesteutvikling, praksisutvikling og tiltaksutvikling i kommunal sektor. Som tidligere samfunnsforsker ved Telemarksforsking har Karin også ledet evalueringsprosjekter, kartlegginger og andre forskningsprosjekter knyttet til velferd og levekår. Hun har dessuten ledet forskningsprosjekt omhandlende tidlig intervensjon rettet mot barn som bekymrer, samt utprøving av nye former for reaksjon overfor ungdom som har begått straffbare handlinger. Karin har også ledet utredning omhandlende sosialt entreprenørskap som ledd i innsats mot fattigdom og medvirker i nordisk arbeidsgruppe oppnevnt av Nordisk Ministerråd under området «Holdbar Nordisk Velferd», knyttet til et utredningsarbeid rettet mot sosialt entreprenørskap og sosiale innovasjon:  http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/utdanning-og-arbeid-for-velferd/sosialt-entreprenoerskap.Karin Gustavsen er også gründer og leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium ( BUS) , som inngår i Samfunnslaboratoriet. BUS er en forsknings- og medvirkningsarena for barn og unge. I Barn og Unges Samfunnslaboratorium (BUS) har Karin Gustavsen i samarbeid med andre forskere ledet prosjekter på barne- og ungdomsskoler der elever er utforskere, et konsept som nå også skal forsøkes ut i et nordisk samarbeid som Karin Gustavsen har initiert. Dette arbeidet fokuserer på utvikling av utspørrende læringsform, som fremmer elevenes naturlige, entreprenørielle ferdigheter. I Samfunnslaboratoriet for øvrig er det ulike former for utviklingsarbeid, foredrag og veiledning som er kjerneoppgavene. Hovedtyngden er rettet mot bistand til ulike kartlegginger og utviklingsprosjekter knyttet til oppvekstrelaterte spørsmål, levekår, organisasjonsutvikling, tjenesteutvikling, fagutvikling og konkrete endringsprosesser. Karin har også mangeårig arbeidserfaring fra ledelse, prosjektledelse og utviklingsarbeid på kommunalt, regionalt og sentralt nivå, samt fra høyskolearbeid. I tillegg til å lede Samfunnslaboratoriet, er Karin ansatt som samfunnsforsker ved Kompetansesenteret rus – region sør:  http://borgestadklinikken.no/ansatte-i-kompetansesenteret. Hun er også deltager i Nordisk Forskergruppe: Unge i risiko: https://youthatrisknetwork.wordpress.com/deltakere/.  Karin Gustavsen sitter også i fagpanelet til nettressursen forebygging.no: http://www.forebygging.no/Velkommen-til-forebyggingno/Fagpanel/.   Karin Gustavsen er forfatter av en rekke faglitteratur, se blant annet bibsys, forsk. dok. og Telemarksforskings nettsider. Fullstendig cv kan sendes på forespørsel.«Menneskesinnet er som en fallskjerm,det fungerer best når det er åpent.» – Cole's rules

Bare ta kontakt dersom  du lurer på noe. Om du/dere som leser dette har ideer til prosjekter og til hvordan disse kan finansieres, ta gjerne kontakt med oss.  Mobil: 46422897  / mail: karin@samfunnslab.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s