Monthly Archives: juni 2015

Unge Utforskere deler sine erfaringer som forskere!

Unge Utforskere fra Larvik, Lier, Hemsedal, Drammen og Bodø, har nå delt sine erfaringer med å være aktive samfunnsforskere! Ungdommer ved Huseby skole i Saupstad bydel i Trondheim, har delt siner erfaringer med å legge til rette for store medvirkningsprosesser for hele skolen.  Tilsammen er det ca  120 barn og unge som har vært med på erfarings- og læringslaboratorier. Det er Catrine Torbjørnsen Halås ved Universitetet i Nordland og Karin Gustavsen ved Samfunnslaboratoriet, som har hentet erfaringer fra elevene. Vi skal nå skrive en rapport fra dette arbeidet! Det blir en viktig rapport som blant annet skal brukes som erfaringsmateriale i et større forskningsprosjekt om læringsplattformer i skolen. Vi kaller vår tilnærming for

«en spørrende læringsform».

Unge Utforskere på Miljø, Klima og Samfunn har formidlet sine prosjekter!

Elever i 7. trinn og 3. trinn ved Østre Halsen Barneskole i Larvik, har jobbet med egne forskningsprosjekter fra høsten 2014. 3. klasse skal fortsette arbeidet fra høsten 2015. Elevene har nå formidlet sine forskningsprosjekter på et arrangement på skolen! De har også lagt det frem for hverandre på en generalprøve! Vi gratulerer så mye med utrolig bra innsats, spennende prosjekter og viktig budskap! Barn og Unges Samfunnslaboratorium skal rapportere til Den Naturlige Skolesekken og Miljødirektoratet om det flotte arbeidet som er gjort.