Monthly Archives: februar 2015

Barn og Unges Samfunnslaboratorium: Litt om året som ligger bak oss – 2014!

I 2014 var Barn og Unges Samfunnslabortorium aktive på flere fronter. Vi hadde prosjekter sammen med skolelever, der barn og unge selv forsker på et samfunnstema. Så har vi hatt flere medvirkningsprosjekter der barn og unge har foreslått hva som skal til for å løse et samfunnstema. Vi har også møtte mange som jobber med barn og unge, og snakket om levekår. Hensikten med slike møter, er både å bringe kunnskap til fagfeltet om levekår, hva det er og hva det betyr for barn og unge som vokser opp.  Og hva som kan gjøres for å bedre barn og unges levekår. Vi er særlig opptatt av helse, økonomi og utdanning/arbeid, herunder fattigdomsproblematikk.

Til sammen er det mange hundre barn og unge som har deltatt i ulike former for aktive prosjekter i Barn og Unges Samfunnslaboratorium. Og det er flere tusen voksne som har hørt på ulike foredrag Karin har holdt, eller deltatt på seminarer osv. Veilederne i laboratoriet, Lars og Catrine, jobber også blant annet med profesjonsutdanninger og bruker erfaringer fra laboratoriet i sitt arbeid. Catrine jobber også med Ungdom i Svevet, et viktig og stort arbeid som har nasjonal forankring.  I 2015 fortsetter vi vårt arbeid med å bidra til kapasitetsbyggende oppvekstvilkår for alle barn og unge.