Monthly Archives: august 2014

Nordisk konferanse: Barnet og rusen!

KoRus-Sør arrangerer konferansen «Barnet og rusen», 24. – 26. september 2014! Se her:http://borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen/. Det er et svært variert og viktig program! Du kan melde deg på ved å klikke deg inn på lenken.
Karin, som både jobber ved KoRus-Sør og er leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium, skal holde plenumsforedrag og seminarforedrag, det finner du mer om her: http://borgestadklinikken.no/barnet-og-rusen/karin-gustavsen

Unge Utforskere på samfunn, natur og miljø!

Miljødirektoratet har gitt støtte til utforskningsprosjekter ved Øste Halsen skole i Larvik kommune. Tilskuddet er knyttet til » Den naturlige skolesekken», se denne linken: http://www.natursekken.no/. I samarbeid med Barn og Unges Samfunnslaboratorium, skal elever ved skolen utforske samfunn, natur og miljø. I løpet av høsten 2014, skriver vi mer her på bloggen om hva som skjer! Link til skolens hjemmeside finner du her: http://ostre-halsen.larvikgs.no/.

Nordisk Ministerråd: Holdbar Nordisk Velferd

Hvordan skal den nordiske modellen videreutvikles og fornyes? Programmet Holdbar nordisk velferd handler om å finne nye og innovative løsninger i Norden. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Som ledd i Holdbar Nordisk Velferd, har Nordisk ministerråd blant annet startet et prosjekt om entreprenørskap i utdanninger, hvor målet er å stimulere barn og ungdoms læring, samt forberede dem for morgendagens arbeidsplasser: http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/utdanning-og-arbeid-for-velferd/entreprenoerskap-i-utdanninger.
Barn og Unges Samfunnslaboratorium, har deltatt på workshop der ulike strategier og tiltak ble drøftet. 16. og 17. september, avholdes det en konferanse som skal ta for seg både entreprenørskap i utdanning, og andre satsinger innen Holdbar Nordisk Velferd, herunder sosialt entreprenørskap: http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/arrangementer/nordisk-konferanse-om-velferd-den-16-og-17.-september
Karin, som er leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium, deltar i en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk ministerråd, som holder på med en kartlegging på området sosialt entreprenørskap. Mer om dette finner du her: http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/utdanning-og-arbeid-for-velferd/socialt-entreprenoerskap, og her: http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/kortlaegning-af-socialt-entreprenoerskab-en-nordisk-vej-til-velfaerd.