Daily Archives: februar 6, 2014

Barn og Unge i Risør medvirker!

30 barn og unge i Risør medvirker i utvikling  av idretten i Risør kommune! Det er Pluss Risør og Idrettsrådet i Risør som ønsker å høre hva barn og unge som selv deltar i idrett mener om: Hva som er viktig med å delta  og hva som kan gjøres for at alle barn og unge som ønsker det, kan være med.  Geir Arnesen er prosjektleder, mobil: 99112593. Sammen med Barn og Unges Samfunnslaboratorium gjennomføres i disse dager læringslaboratorier med barn og unge. Vi dokumenterer arbeidet i et notat som Pluss Risør og Idrettsrådet skal bruke i sitt arbeid fremover. Vi gratulerer med spennende og viktig pilotarbeid!:-) 

Saupstad og Kolstad bydel i Trondheim kommune hører på ungdommene!

Gjennom valgfaget «Demokrati i praksis – pawprint», har Huseby skole gjennomført to hele dager der alle elevene fikk si sin mening om fire ulike temaer rettet mot utvikling av Saupstad og Kolstad bydel. Prosjektleder er Kristin Tinmannsvik, som også leder valgfagruppen.  De har samarbeidet med Barn og Unges Samfunnslaboratorium og Ungdom i Svevet om å utforme opplegget for «Ung borger og medvirker «. Ungdommenes meninger og forslag samler vi nå i et  et dokument som skal benyttes i et stort områdeløft for bydelen. Se også oppslaget i Adresseavisa 1. februar!  Vi gratulerer med fantastisk medvirkningsprosess.!:-)