Monthly Archives: desember 2013

Notis

                5. og 9.klassingene ved Høvik skole har sammen med Barn og Unges Sammfunnslaboratorium forsket på barn som har det vanskelig.  18. desember 2013 la de frem sine prosjekter.                      UngeUt forskere: Disse Høvik-elevene har kommet med gode råd om hvordan voksne kan … Les videre

Unge Utforskere Bodø, Sagene og Drammen hos Barneombudet og Redd Barna!

http://instagram.com/p/h0wCnsluVi/#

Et spennende og viktig møte mellom Unge Utforskere og folk som jobber med barn og unge temaer på nasjonalt nivå! Unge Utforskere fra Drammen og Bodø møtte ansatte hos Barneombudet, og sammen med Sagene deltok de også på et seminar i regi av Redd Barna. Fantastiske fremføringer av meget viktige utforskningsprosjekter!  Bodø har vi skrevet om tidligere, de har utforsket trivsel og læring på Bankgata skole. Unge Utforskere i Drammen har utforsket omskjæring av jenter. Og Unge Utforskere Sagene har utforsket mobbing. Se rapporter på her på bloggen. Vi gratulerer Unge Utforskere!

 

 

Bilde

Unge Utforskere Sagene har i dag, 12. desember 2013, lagt frem sitt prosjekt om mobbing

Unge Utforskere Sagene har i dag, 12. desember 2013, lagt frem sitt prosjekt om mobbing

Unge Utforskere Sagene, Zakia og Imen, har utforsket mobbing. De utformet en nettbasert spørreundersøkelse. Etter å ha gjennomført undersøkelsen, stiller de spørsmål ved om det er slik at nettmobbing kan være en forlengelse av mobbing i virkeligheten. Det gjør det på en måte verre å bli mobbet i dag, enn tidligere da mobbing bare foregikk i den fysiske verden.  Undersøkelsen antyder også at flere føler seg presset til å mobbe.  Vi finner også at noen sier at de har sett andre bli mobbet, uten å gripe inn.  Disse funnene mener utforskerne at det er viktig å se nærmere på.

 

 

Bilde

Unge Utforskere Drammen har lagt frem sitt prosjekt om omskjæring av jenter.

Unge Utforskere Drammen har i dag, 12. desember 2013, lagt frem sitt prosjekt om omskjæring av jenter.

Unge Utforskere Drammen, har lagt frem sitt prosjekt om omskjæring av jenter. 12. desember la de frem sitt arbeid på tre ulike møter. Dette var i Drammen kommune, hos Barneombudet og hos Redd Barna.  I undersøkelsen innhentet de kunnskap og data gjennom å lese dokumenter på nett, se på filmer, sosiale medier, høre på foredrag og intervjuet seks kvinner.  I tillegg har de egne erfaringer med familie og venner som er omskjært. Utforskningen viser det som andre undersøkelser også viser, at omskjæring av jenter er vold mot jenter. Det er ulovlig å omskjære jenter i Norge, med Unge Utforskere i Drammen mener at dette skjer likevel. De viser i sin undersøkelse at omskjæring er tortur, og at mange må leve med store problemer resten av livet som følge av dette. Følgende utdrag fra et intervju, viser dette:

Husker du når du ble omskjært?  Jeg tror jeg var ca. 4 ,5 . Husker ikke akkurat.

Hvem var med deg når du blir omskjært? Det var mamma, tanta mi og naboen.

Vil du forklare litt om hvordan du blir omskjæret? Jeg er ikke komfortabel med å snakke om det. Det har ødelagt nesten hele livet mitt.

Men hvordan følte du etter omskjæringen ? Jeg hadde utrolig vondt. For at såret skulle gro, bandt de fast beina mine med et stoff i hele en måned, slik at omskjæringen ble gjort ordentlig.

Hvordan klarte du å tisse når beina dine var stengt og bundet sammen?  Jeg måtte tisse på sida. Jeg måtte ha med meg noen på do hver gang jeg måtte tisse. Jeg måtte sette meg på sida, og tisse og bæsje på den måten frem til såret mitt ble bra.

Unge Utforskere Drammen er overrasket over at det først og fremst ser ut til å være mødrene som vil ha døtrene omskjært, og de mener at dette må vi finne mer ut av. Unge Utforskere Drammen mener det snakkes alt for lite om omskjæring, og foreslår: Det norske  samfunnet må bli mye, mye tydeligere på at omskjæring er ulovlig.  Alle som kommer til Norge, må få vite dette. Det må sies tydelig og mange ganger. Helsestasjoner må snakke med mødrene om dette. Alle som jobber med innvandrere, asylsøkere og flyktninger, må få kunnskap om dette.  Og det må bli et tema i den norske skole. Unge Utforskere Drammen vil  at dette faktisk gjennomføres!