Monthly Archives: juni 2013

Lier er nå i gang med sine prosjekter!

Hovedtema er hvordan voksne,som jobber med barn og unge, skal snakke med barn og unge som de lurer på om kanskje ikke har det så bra. Vi har laget følgende faglige overskrift for prosjektene: » Barn som bekymrer: Hva gjør vi og hvordan gjør vi det?» Det er to skoleklasser, en barnehagegruppe og en ungdomsgruppe som skal få mulighet til å utforske dette tema i samarbeid med oss i Barn og Unges Samfunnslaboratorium, Vi tror at dette vil gi ny og viktig kunnskap som lærere, barnehageansatte, helseansatte og andre som møter barn og unge kan bruke i sin jobb. Det er fagkoordinator i barneverntjenesten i Lier, Even Røren, som koordinerer arbeidet internt i Lier kommune. Her på bloggen vil vi holde dere løpende orientert om dette fantastiske pionerarbeidet!

Bilde

Unge Utforskere i Bodø har utforsket hva som er bra og lurt for trivsel og læring i skolen!

Ei gruppe på syv utforskere på Bankgata skole har gjennomført en undersøkelse der de har spurt: Hva gjør elever og voksne som gjør at det er bra å være elev på skolen slik at vi på Bankgata skole og andre skoler kan gjøre mer av det?

Her er Utforskerne:

...

Fornøyde forskere. F.v. Karoline Arntzen, Victoria Sadis G. Echegaray, Aisha Abdalla, Ayan Abukar, Lilyan Nebay, Roda Tecle og Nazret Eyob Foto: Nicolai Eriksen ( an.no)

Syv jenter fra Bankgata ungdomsskole har siden mars vært pionerer i et helt nytt forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Nordland / Ungdom i Svevet og Barn og Unges Samfunnslaboratorium.  De forsker nemlig på seg selv.  Ungdomsforskerne er rekruttert fra jentekafeen på Bankgata ungdomsskole. De har forsket på problemstillingen «Hva gjør elever og voksne, som gjør det bra å være elev på skolen, slik at vi på Bankgata og andre skoler kan gjøre mer av det». Det var kommunen som først tok kontakt forteller Catrine Halås fra Universitet i Nordland som har vært forskerveileder for utforskerne. Så har Catrine Ask vært prosjektleder for arbeidet sammen med klasselæreren. At har foregått i nært samarbeid med Bodø kommune og med rektor på Bankgata skole. – Vi har det stort sett fint på skolen. Derfor ville vi heller finne ut hva som fungerer bra, slik at vi kan få mer av det, sier utforskerne.  I undersøkelsen har utforskerne både delt egne erfaringer gjennom tekst og bilder, og så har de samlet inn data ved bruk av spørreundersøkelse til elever ved skolen. I forbindelse med undersøkelsen ble det reist flere interessante spørsmål fra jentene.– Hvorfor finnes det ikke guttekafe, eller et tilbud for norskspråklige jenter, spør Lilyan Nebay.– Takket være denne undersøkelsen skal vi nå se om vi skal åpne for flere, svarer rektor ved Bankgata skole, Geir Næstby, som også er strålende fornøyd med prosjektet. Undersøkelsen har vist at trivselsnivået ved skolen er svært høyt.– Vi fant ut at rundt 70 prosent av elevene trives godt på skolen. Det stemmer godt overens med de undersøkelsene vi har gjennomført før, skyter rektor Næstby inn. Jentene har allerede lagt frem resultatene sine for seks forskjellige fagdirektorater. – Dette har gått over all forventning. Det er utrolig viktig å la elevenes stemme bli hørt. Prosjektet er i regi av Barn og Unges Samfunnslaboratorium og UiN, og det pågår flere prosjekter andre steder i landet. –  Vi er den skolen som ble først ferdig, og er dermed de første i Skandinavia som gjennomfører et slikt prosjekt, sier utforskerne med et stort smil.  Jentene har møttes åtte ganger for å jobbe med undersøkelsen.– Det har vært kjempespennende, sier Roda Tecle.Venninnene forteller at forskningen har gitt mersmak.– Vi kan gjerne bli med på noe slikt igjen, sier Lilyan Nebay.  – Se hele oppslaget i avisa an.no:http://mobil.an.no/nyheter/article6704779.ece. BARN OG UNGES SAMFUNNSLABORATORIUM GRATULERER!! Dette er utrolig bra arbeid, og om kort tid legger vi ut publikasjonen her på bloggen:-). Og så vet vi at utforskningsarbeidet allerede har fått betydning for skolen og for Bodø kommune!

Bilde

Lier kommune skal i gang med et prosjekt der barn og unge i Lier skal få tilbud om å være SamfunnsUtforskere!

Lier kommune skal i gang med et prosjekt der barn og unge i Lier skal være Samfunnsutforskere! er med

I løpet av juni vil prosjektdesignet være klart, og da skal vi fortelle mer om arbeidet!

Unge SamfunnsUtforskere i Bodø er snart klar med sin publikasjon!

Følg med! 🙂