Monthly Archives: mars 2013

Sosiale ulikheter i oppvekst må bekjempes!

I Norge i dag reproduserer vi sosiale strukturer, også sosiale ulikheter. Vi er opptatt av at vi må finne frem til kunnskap som reduserer reproduksjon av sosiale ulikheter i levekår som helse, økonomi og utdanning. Barn og Unges Samfunnslaboratorium vil bidra med kunnskap som kan belyse dette fra barn og unges eget ståsted.  Derved legges også grunnlag for en politikk og faglig praksis som bedre beskytter mot reproduksjon av sosiale ulikheter under oppvekst og senere i livet. Du finner link til rapporten «Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring», her: http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/1881.pdf

Unge Forskere på Sagene utforsker mobbing!

I løpet av kort tid vil Unge Forskere på Sagene begynne med datainnsamlingen! De skal samle inn både kvalitative og kvantitative data, og undersøkelsen blir internasjonal! Mer informasjon følger!