Monthly Archives: februar 2013

Veilederne i BUS skal møte Mary Kellet at Children’s Research Centre at the Open University!

Dette skjer i løpet av våren, og før det møtes vi på Skype! Sjekk denne linken for barn og unges prosjekter:  http://www.open.ac.uk/researchprojects/childrens-research-centre/research-children-young-people

 

Unge Forskere på Sagene er godt i gang med sitt prosjekt om mobbing!

For første gang vil ungdommer selv utforske hva ungdommer gjør, tenker og mener  om mobbing og hvilke erfaringer ungdommer har. I undersøkelsen samler Unge Forskere på Sagene inn både kvalitative data gjennom intervjuer, og kvantitative data gjennom en spørreundersøkelse.  Denne undersøkelsen, som utføres av ungdommer, vil supplere andre undersøkelser på dette området.