Monthly Archives: januar 2013

Her er noen rapporter som kanskje kan være av interesse for deg som er opptatt av oppvekst og levekår:

Bekjempelse av barnefattigdom i Drammen kommune: http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2173&merket=5

Sosiale ulikheter i oppvekst: http://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=1881&merket=5

 

Godt Nytt År!

2013! Barn og Unges Samfunnslaboratorium ønsker velkommen til nytt utforskningsår! Nytt av i år, 2013, er at vi også åpner for at du / din virksomhet, kan «bestille» et prosjekt! Om du har et tema du vil se mer på, en idè til et prosjekt etc., og kan bidra til å finansiere dette eller har ideer til hvordan det kan gjøres, så kan vi stille med utforskere og veiledere! Det er barn og unge som er utforskere, så du vil få tilgang til helt unik kompetanse! Ta kontakt med daglig leder, Karin Gustavsen på mail: karin@samfunnslab.no eller mobil 46422897. Vi gleder oss!