Monthly Archives: november 2012

Velkommen til Barn og Unges Samfunnslaboratorium der BARN OG UNGE ER UTFORSKERE!

Barn og Unges Samfunnslaboratorium er en arena der barn og unge er samfunnsutforskere. De får veiledning av erfarne samfunnsforskere.  Utforskningsprosjektene kan være alt fra utforming av lekeplasser og fritidstilbud, til hvordan barnevernet jobber, skolehverdagen, hvordan sykehus tilrettelegger for kronisk syke barn osv. Mer informasjon finner du på: OM BUS.

Denne nettsiden er under utvikling, så her kommer det mye mer informasjon om hva vi har gjort, gjør og skal gjøre fremover. Etter hvert legger vi også ut prosjekter som vi har gjennomført, som vi dokumenterer på forskjellige måter. 

Midlertidig kan du klikke deg gjennom menyen vår for å bli bedre kjent med vårt arbeid. Har du spørsmål? Kontaktinformasjon finner du på KONTAKT siden.

Vi er blant annet inspirert av Children’s Research Centre

Følg denne linken: http://www8.open.ac.uk/researchprojects/childrens-research-centre/

Se også denne boka, skrevet av professor Mary Kellet: http://books.google.no/books/about/Rethinking_Children_and_Research.html?id=mZyApu1v1xgC&redir_esc=y

I Barn og Unges Samfunnslaboratorium er vi opptatt av at barn og unge skal være aktive utforskere. Vi er også opptatt av at det de dokumenterer skal ha både praktisk og teoretisk nytteverdi innen det området som er forsket på.

Nå er ungdommer i gang med utforskningsprosjekter!

Seks ungdommer er nå i gang med å designe et utforskningsprosjekt!  Mer informasjon kommer – så følg med!